Телефон для связи:

(0322) 44-54-32

часы приема: с 1000 до 1800

Як скласти бізнес-план для роботи на міжнародному ринку

26.09.2016

business-analytics-670x300При розвитку вашого бізнесу і можливому виході його на міжнародну арену необхідно дотримуватись відповідних правил його планування. В даному випадку бізнес-план в першу чергу складається з резюме, в якому висвітлюються основні положення напередодні поданого проекту, вказуючи назву і головну мету проекту.

Потрібно подати дані ініціатора проекту та інших його учасників-ціна проекту теж повинна бути вказана, а також термін і поетапна його реалізація. Не обходяться стороною джерела фінансування і фінансові показники, а також наводяться дані про привабливість вашого бізнесу і його важливість на міжнародній арені теж. В даному варіанті важливі загальні відомості про фірму, її профіль діяльності, положення на існуючому ринку в даний час, а також бажане в майбутньому.

Надати причини появи ідеї для створення вашого бізнесу, ознайомити зі структурою управління, а також з основними техніко-економічними показниками фірми. В обов’язковому порядку потрібно проаналізувати в поданому проекті ринок збуту товарів, чи послуг вашої фірми, а також подати дані про становище справ на підприємстві, конкуренцію до нього, та вказати ефективність поданого бізнесу.

В даному варіанті потрібно зробити опис продукту який випускається і забезпеченість ним конкурентної здатності на міжнародному ринку в цілому, а також перспективу його розвитку в подальшому. План маркетингу теж доводять в поданому проекті і вказуються в ньому об’єми продажу і канали їх збуту. В проекті повинні бути подані методи затрат на продукцію і її ціни, визначають правила контролю на ринку і передбачені методи усунення ризику.

Завжди потрібно врахувати виробничі порушення, які можуть бути пов’язані з постачанням сировини, або комплектуючих, чи комерційні ризики зумовлені при реалізації відповідної продукції. Фінансові ризики можуть бути викликані інфляцією, чи коливанням курсу валюти. При відкритті нового підприємства необхідно створити оперативний план, в якому охарактеризувати правове забезпечення поданого проекту.

В цьому документі наводяться відомості про реєстрацію, а також дають документи про заснування фірми і форми її власності, законодавчий захист патенту. Якщо фірма розширюється, тоді оперативний план починають з виробничого розділу в якому відображають весь процес виробництва. План оперативний можна розбити на два розділи, в першому з них надати дані організаційного плану і в ньому містять конкретну інформацію про обслуговуючий персонал та керівництво, а також про правове забезпечення поданого проекту.

В другому розділі іде план по виробництву, в якому відображають виробничий процес фірми та її інвестиційне забезпечення. Ведеться також план трудових ресурсів, в якому дають дані про підбір кадрів і вказують посадові обов’язки працівників, а також дані про їхні оклади. Інтернет проект Розумний.укр завжди допоможе любому бізнесмену у вирішенні його нагальних питань — https://rozumnyiukr.com/